ApE logo
English
Obnovljivi viri in učinkovita raba energije.
Facebook
O ApE   Kontakt   Publikacije   Povezave   ENGIS
 
 

O ApE

 

Agencija za prestrukturiranje energetike (ApE) je med vodilnimi slovenskimi svetovalnimi podjetji na področju obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE). Obseg našega delovanja so analize rabe energije, energetski koncepti, študije izvedljivosti, konceptualni inženiring, priprava ponudb, vodenje projektov, iskanje virov financiranja za projekte, nadzor projektov, promocijske aktivnosti itn.

 

Misija naših aktivnosti je močno povezana s trajnostnim razvojem in zmanjševanjem vpliva rabe energije na okolje. Razvoj področij OVE in URE igra odločilno vlogo pri zmanjševanju oziroma odstranjevanju okoljskih problemov.

 

Že od ustanovitve leta 1991 dobro sodelujemo z vsemi ministrstvi in agencijami, ki regulirajo to področje ter  lokalno samoupravo. Na mednarodnem področju smo sodelovali tudi na projektih v okviru programov Evropske komisije PHARE, THERMIE, SAVE, ALTENER in INCO-COPERNICUS.

 

Za svoje stranke smo pripravili vrsto promocijskih aktivnosti v medijih, mednarodnih delavnic in publikacij, analizirali pristope k financiranju projektov, v preteklosti vodili in koordinirali razpise za nekdanje Ministrstvo za energetiko in kasneje Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, izvedli pa smo tudi nekaj konkretnih shem sofinanciranja projektov OVE in URE v gospodinjstvih.

 

Mednarodni projekti
Naše reference
 
 

 

Domača stran

Veterne elektrarne

Sončne elektrarne

Male hidroelektrarne

Biomasa

Učinkovita raba energije

 

 

 

O ApE

Mednarodni projekti

 

 

Kontakt

 

 

Publikacije

 

 

Povezave

engis.si Zunanja povezava
pv-platforma.si Zunanja povezava
pv.fe.uni-lj.si Zunanja povezava

 

 

Facebook Zunanja povezava

ENGIS

 
  Spletna stran uporablja piškotke © APE d.o.o.