Tržna mesta OVE in URE

Home SPTE Bioplin SSE Lesna biomasa Fotonapetostni sistemi Iskanje Svetovanje Objave

 

 

bulletPonudniki  motorjev za soproizvodnjo toplote in elektrike
bulletPonudniki celotnih storitev
bulletSvetovanje, projektiranje in inženiring
bulletOstale inštitucije
bulletVeč o bioplinu

Ponudniki motorjev za soproizvodnjo toplote in elektrike
 
IMP d.d. Jurca Borut zastopstvo za Jenbacher  
1000 Ljubljana

tel:01 300 90 24
E-pošta:
borut.jurca@imp.si

URL:
www.imp.si
Avtek  Marko Berčič
zastopnik za Caterpillar

Pod Jelšami 10

1290 Grosuplje

tel:01 781 82 10
E-pošta:
marko.brecic@avtek-doo.com
URL:
http://avtek.cat.com
ELECTRAS NOVA d.o.o.
zastopstvo za EISENMANN
Britof 271,
SI-4000 Kranj
Enota: Ulica XXXI. divizije 30, SI-4000 Kranj,
Slovenia
tel.: 04 236 99 99
fax: 04 236 99 98
mob:040 333 231
E-pošta:
                      s.podjed@electras-nova.eu
URL:www.electras-nova.eu
B.R.C. d.o.o.
Franc Antlej
zastopniki za podjetje TEDOM
Šprajčeva 5

3310 Žalec

tel:03 710 14 90
E-pošta:
brc@tosca.si  

Ponudniki celotnih storitev
 
Bioplin varovanje okolja d.o.o.
Djani Brečevič

Moravče pri Gabrovki 9b

1274 Moravče

tel: 02 229 74 27

E-pošta:
info@ireet.si
URL:www.ireet.si
Šturm d.o.o.
Danilo Šturm

Kardeljev trg 2

3320 Velenje

tel:03 897 34 81
E-pošta:
danilo.sturm@siol.net
URL:
www.wolfsystem.at

AGRINZ GmbH

Emmerich-Assmann-Gasse 6

A-8430 Leibnitz

tel.: +43 3452/73997-0

e-pošta: office@agrinz.at

URL: www.agrinz.at

INOKS d.o.o.
Jože Pavlinjek

Černelavci, Gorička ulica 150
9000 Murska Sobota
tel: 02 52 52 100

fax: 02 52 52 111
E-pošta:  inoks@inoks.si

URL:   www.inoks.si  

BIOPLIN Marjan Kolar  
Logarovci 19
  
9242 Križevci pri Ljutomerju

tel:02 588 11 10  
E-pošta:

marjan.kolar@gmail.com

Svetovanje, projektiranje in  inženiring

Atrij gradbeni inženiring d.o.o.
Anton Kolarič

Gajska ulica 39

9233 Odranci

tel:02 573 71 10
E-pošta:
anton.kolaric@atrij.si
URL:
http://www.atrij.si/index2.php
Kancler Sistem
Kancler Bogdan
Sp. Gorica 56 a
2327 Rače

tel:02 609 50 50
IPSUM, okoljske investicije, d.o.o.
Robert Špendl
Ljubljanska cesta 72
1230 Domžale

tel:01 724 40 55
E-pošta:
robert.spendl@ipsum.si
URL:
www.ipsum.si
Šturm d.o.o.
Danilo Šturm

Kardeljev trg 2

3320 Velenje

tel:03 897 34 81
E-pošta:
danilo.sturm@siol.net
URL:
www.wolfsystem.at
MOJA ENERGIJA
Goručan Kristijan 

Jadranska cesta 28

2000 Maribor

tel:02 228 43 03
B.R.C.
Franc Antlej

Šprajčeva ulica 5

3310 Žalec
E-pošta:
brc@tosca.si 
HIDROENERGIJA
Mitja Berger

Dunajska 156

1000 Ljubljana

tel:01 569 11 90
E-pošta:
hidroenergija@siol.net
Stadij
Aleksander Rozman
Tržaška cesta 50 A
p.p. 196

6230 Postojna

tel:05 721 14 25
E-pošta:
aleksander.rozman@stadij.si

Ostale inštitucije
 
Inštitut Jožef Stefan
Al Mansour Fouad

Bioplin v Sloveniji

Jamova 39

1000 Ljubljana

tel: 01 588 54 50
E-pošta:
fouad.mansour@ijs.si
URL:
www.ijs.si
Veterinarska
fakulteta, UL

Ivan Gobec

Info o substratih

Gerbičeva 60

1115 Ljubljana

tel:01 4779100

URL:
http://www.vf.uni-lj.si
Biotehnična fakulteta, oddelek za kmetijsko tehniko 
Rajko Bernik
  Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana

tel:01 423-11-61

E-pošta:
dekanat@bf.uni-lj.si  
URL:
www.bf.uni-lj.si
Slovenski e-forum   izobraževanje,
promocija bioplina

Dimičeva 12

1113 Ljubljana

tel:04 436 41 44

E-pošta:
se-f@siol.net
URL:
www.ljudmila.org/sef/
AAE   Korošec Anton
svetovanje za bioplin

Za tremi ribniki 36

2000 Maribor

tel:02 250 27 36 URL:
www.aae-energy.si  
Vitra - Center za uravnotežen razvoj  
Cesta 4. maja 51
p.p. 1

1380 Cerknica

tel: 01 7096 020
E-pošta:
info@vitra.si
URL:
www.vitra.si

Več o bioplinu

Bioplin je zmes plinov, ki nastane pri anaerobnem vrenju (brez prisotnosti kisika) v napravi, ki jo imenujemo digestor oz. fermentor. Razkroj biomase in živalskih odpadkov poteka s pomočjo razkrojnih organizmov, kot so bakterije in plesni.

Osnovna enačba anaerobne razgradnje biomase se glasi:

               2C + 2H2O = CH4 + CO2

Anaerobni organizmi v procesu razgradijo ogljikovodike na molekule metana CH4 (50 - 75%), ogljikovega dioksida CO2 (10 - 40%), ter druge snovi (H2, H2S,N2, NH4, …) odvino od vrste subtrata. Proces anaerobne razgradnje je štiristopenjski, pri katerem v zadnji stopnji nastajata metan in ogljikov dioksid. Začne se s hidrolizo biopolimerov do sladkorjev, aminokislin, glicerina in maščobnih kislin. V naslednjem koraku se produkti hidrolize razgradijo do H2, CO2, etanola in predvsem hlapnih maščobnih kislin (HMK). V pomembnem tretjem koraku, acetogenezi, se HMK razgrade do ocetne kisline, H2 in CO2. V četrti stopnji se proces nadaljuje v metanogenezo. 

Poleg digestorja so za pridobivanje in uporabo bioplina potrebne še nekatere druge naprave kot so: hranilniki subtrata in kosubtrata, hranilnik digestata ali pofermentor, hranilnik plina, črpalke, mešala, plinski motor, generator itd.

Plinski hranilnik - večinoma predviden za sprejem 6 - 16 urne produkcije plina, za boljše pokrivanje dnevnih konic porabe elektrike. Običajno so v obliki nekakšnih balonov iz folije iz umetnih snovi.

Slika prikazuje shematski prikaz običajnega postrojenja za pridobivanja bioplina s kofermentacijo iz živalskih odpadkov in organskih ostankov z dvostopenjsko fermentacijo.

Home | SPTE | Bioplin | SSE | Lesna biomasa | Fotonapetostni sistemi | Iskanje | Svetovanje | Objave


Zadnja sprememba: 08/21/07.