Tržna mesta OVE in URE

Home SPTE Bioplin SSE Lesna biomasa Fotonapetostni sistemi Iskanje Svetovanje Objave

 

Ponudniki enot za soproizvodnjo toplote in električne energije

IMP d.d.

Jurca Borut

zastopstvo za Jenbacher

1000 Ljubljana

tel: 01 300 90 24

E-pošta: borut.jurca@imp.si

URL: www.imp.si

Avtek 

Marko Berčič

zastopnik za Caterpillar

Pod Jelšami 10

1290 Grosuplje

tel: 01 781 82 10

E-pošta: marko.brecic@avtek-doo.com

URL: http://avtek.cat.com

ELECTRAS NOVA d.o.o.
zastopstvo za EISENMANN
Britof 271,
SI-4000 Kranj
Enota: Ulica XXXI. divizije 30, SI-4000 Kranj,
Slovenia
tel.: 04 236 99 99
fax: 04 236 99 98
mob:040 333 231
E-pošta:
                      s.podjed@electras-nova.eu
URL:www.electras-nova.eu

AGRINZ GmbH

Bioplinarne, sežig živalskih
odpadkov, enote za
sterilizacijo živalskih
odpadkov

Emmerich-Assmann-Gasse 6

A-8430 Leibnitz

tel.: +43 3452/73997-0

e-pošta: office@agrinz.at

 URL: www.agrinz.at

B.R.C. d.o.o.

Franc Antlej

zastopniki za TEDOM

Šprajčeva 5

3310 Žalec

tel: 03 710 14 90

E-pošta: brc@tosca.si

Ponudniki mikro soproizvodnje (moč generatorja manjša od 50 kW)

ENERGEN d.o.o.

Marko Seršen

zastopstvo za Senertec

Tacenska 121 b

1000 Ljubljana

tel: 01 512 11 14

E-pošta: info@energen.si

URL: www.energen.si

B.R.C. d.o.o.

(micro 8 kW, premi 25 kW)

Franc Antlej

zastopniki za TEDOM

Šprajčeva 5

3310 Žalec

tel: 03 710 14 90

E-pošta: brc@tosca.si

Vaillant d.o.o.

Dolenjska cesta 242 b

1108 Ljubljana

tel: 01 280 93 40

E-pošta: info@vaillant.si

URL: www.vaillant.si

Svetovanje, projektiranje, inženiring

TES d.o.o.

Gregorčičeva ulica 3

2000 Maribor

tel: 02 229 74 27

E-pošta: tes@siol.net

URL: www.tes.si

ECO POWER d.o.o.

Falska cesta 5

2342 Ruše

tel: 02 421 22 50

E-pošta: eco.power@siol.net

URL: www.ecopower.si

INEA d.o.o.

Stegne 11

1000 Ljubljana

tel: 513 81 00

E-pošta: inea@inea.si

URL: www.inea.si

Energus Ljubljana d.o.o.
Nenad Bezjak
Bratovševa ploščad 20
1000 Ljubljana
tel:01 709 40 62
E-pošta:
energus@siol.net URL:www.energus.si

AGRINZ GmbH

Emmerich-Assmann-Gasse 6

A-8430 Leibnitz

tel.: +43 3452/73997-0

e-pošta: office@agrinz.at

 URL: www.agrinz.at

Več o soproizvodnji

Soproizvodnja toplote in električne energije (s kratico SPTE, pogosto imenovana tudi samo soproizvodnja ali kogeneracija) omogočajo istočasno proizvodnjo uporabne toplote in elektrike v eni napravi. Pretvorba kemijsko vezane energije goriva poteka bodisi s pomočjo parne turbine, plinske turbine ali z motorjem z notranjim izgorevanjem, ki s pomočjo generatorja, pretvori kemijsko vezano energijo goriva preko mehanske energije v elektriko.

Manjše enote za SPTE so navadno že tovarniško sestavljene paketne izvedbe, ki jih poganja motorjem z notranjim izgorevanjem ali plinska turbina. Nazivne moči postrojenj se gibljejo med 50 in 1000 kWe, čeprav se med manjše enote štejejo tudi enote z nazivnimi močmi tja do 5 MWe.

SPTE je v termodinamičnem in okoljskem smislu bolj učinkovita kot ločena proizvodnja toplote in elektrike. Manjše, decentralizirane enote za SPTE omogočajo tudi minimalne izgube pri prenosu energije.

Učinkovitejša pretvorba energije pomeni ekonomske prihranke, ohranja primarne vire energije in zmanjšuje emisije škodljivih snovi. Manjše enote za SPTE nudijo uporabniku tudi večjo možnost izbire preskrbe z energijo.

Če imamo istočasne potrebe po toploti in elektriki, potem lahko že resno razmišljamo o možnosti vgradnje postrojenja za SPTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home | SPTE | Bioplin | SSE | Lesna biomasa | Fotonapetostni sistemi | Iskanje | Svetovanje | Objave


Zadnja sprememba: 08/21/07.