Tržna mesta OVE in URE

Home SPTE Bioplin SSE Lesna biomasa Fotonapetostni sistemi Iskanje Svetovanje Objave

 

Proizvajalci in ponudniki opreme/storitev na področju sončnih elektrarn

BISOL d.o.o.

 

proizvodnja sončnih

modulov

 

Štrbenkova 10

3320 Velenje

tel.:  03 898 76 80

e-pošta: info@bisol.si

URL: www.bisol.si 

KON TIKI SOLAR d.o.o.

 

svetovanje, prodaja in

postavitev

 

Ljubljanska 21k

1241 Kamnik

tel.:  01 831 03 80

e-pošta:

kon.tiki.solar@siol.net

URL: www.kontiki-solar.si

HTZ VELENJE I.P., d.o.o.

 

sončne elektrarne SONELEX

 

Partizanska cesta 78

3320 Velenje

tel.:  03 899 64 30

e-pošta:

marjan.lipicnik@rlv.si

URL: www.htz.si

 APE d.o.o.

svetovanje od ideje do

izvedbe

 

Litijska cesta 45

1000 Ljubljana

tel.:  01 586  38 75

e-pošta: info@ape.si

URL: www.ape.si 

VISOL d.o.o.

 

svetovanje, prodaja in

postavitev

 

Dunajska 158

1000 Ljubljana

tel.:  01 569 13 01

e-pošta:

info@visol.info

URL: www.visol.info

GRYPS d.o.o.

svetovanje, prodaja in

postavitev

 

Kosovelova ulica 31

5280 Idrija

tel.:  05 372 20 80

e-pošta: info@gryps.si

URL: www.gryps.si 

LINDAP d.o.o.

 

ponudniki opreme, PV

strešnikov

 

Šentrupert 41

3303 Gomilsko

tel.:  02 700 05 00

e-pošta: info@lindap.si

URL: www.lindap.si

E-BAJT d.o.o.

svetovanje, prodaja in

postavitev

 

Zgornja Dobrava 32a

4246 Kamna Gorica

tel.:  05 971 02 40

e-pošta: ino@e-bajt.si

URL: www.e-bajt.si 

ACTINIA SOLAR d.o.o.

 

prodaja, dobava in

postavitev

 

Zadobrovška 67c

1260 Ljubljana-Polje

tel.:  01 586 37 80

e-pošta: rok.vrhovnik@actinia.si

URL: www.actinia.si

IBERSOLAR ENERGIA S.A.

prodaja sončnih modulov in. SSE
Pot na Tojnice 48

1360 VRHNIKA

tel.: 01 755 12 56

e-pošta: gregor.sedej@ibersolar.com

URL: www.ibersolar.com

ENERSIS d.o.o.

Svetovanje, projektiranje, dobava in prodaja opreme, postavitev sončne elektrarne po sistemu ključ v roke

 

Bohova 71
2311 Hoče
tel.: +386 2 618 5192

e-pošta: info@enersis.si

URL: www.enersis.si

EnND, Dejan Gradišnik s.p.


Stepišnikova 1

2310 Slovenska Bistrica
tel.: 040 351 283
e-pošta: info@ennd.net

URL: www.ennd.net

A.M.P., Pavlovec Miran s.p.

proizvodnja in prodaja fotovoltaičnih modulov

Globoka pot 7

6258 Prestranek
tel.: 040 462 557
e-pošta: info@amp-solar.com

URL: www.amp-solar.com


DOMSOLAR, SOLARNI SISTEMI

Primož Čelesnik s.p.

 

Svetovanje, prodaja in postavitev

sledilnih sončnih elektrarn.

Partizanska c. 43

4260 Bled

Slovenija

tel.:04 574 39 47,
040 600 860

e-pošta:info@domsolar.com

URL:http://www.domsolar.com

   

Nekaj o izrabi sončne energije

Fotovoltaika je tehnologija pretvorbe sončne energije neposredno v električno energijo. Proces pretvorbe je čist, zanesljiv in potrebuje le svetlobo kot edini vir energije. V nadaljevanju je prikazan zgodovinski razvoj fotovoltaike.

1839

Becquerel odkrije fotovoltaični učinek

1974

Prva amorfna Si celica

1954

Izdelana prva silicijeva solarna celica v Bell-ovih laboratorijih

1983

Prva fotovoltaična elektrarna s kapacitetami preko 1 MW

1958

Prvi satelit na energijo pridobljeno iz fotovoltaike

1985

Prva silicijeva solarna celica z učinkovitostjo nad 20 %

1966

CdS/Cu2O fina prevleka celic

1989

Prvo zaporedje solarnih celic z učinkovitostjo nad 30 % koncentrirane svetlobe

 

Solarne celice neposredno pretvarjajo sevanje sonca v električno energijo. So velike diode sestavljene iz najmanj dveh plasti polprevodnega materiala, in sicer so običajno izdelane iz  monokristalnega, polikristalnega in amorfnega silicija. Ena plast ima pozitivni naboj, druga negativnega. Ko delci svetlobe (fotoni) padejo na solarno celico jih del absorbirajo atomi polprevodnega materiala. Pri absorbciji svetlobe se na kovinskih stikih diod vzpostavi električni potencial. To sprosti elektrone na negativni plasti solarne celice, ki začno teči iz polprevodnika po zunanjem krogu nazaj na pozitivno plast. To kroženje elektronov pomeni električni tok. Tok steče, ko se priključijo naprave oz. porabniki in s tem sklenejo krog. Absorbirana energija je bila konvertirana v električno energijo. Delež proizvedene električne energije iz vpadne svetlobne energije se imenuje izkoristek (η) solarne celice.

 

Napetostni diferencial je ustvarjen na stiku negativne in pozitivne plošče. Velikost te napetosti je odvisna od uporabljenega tipa polprevodnega materiala ni pa odvisna od same velikosti solarne celice. Tok se spreminja glede na velikost celice in intenzivnostjo svetlobe. Celice so med seboj povezane v module. Konfiguracija niza celic in paralelna povezava določajo proizvodne zmožnosti modula. Na sliki 2 je prikazano delovanje solarne celice.

Več o izrabi sončne energije za proizvodnjo električne energije, postavljenih sončnih elektrarn, dogodkih na tem področju ter vse potrebne informacije si lahko ogledate na spletni strani slovenske tehnološke platforme za fotovoltaiko (www.pv-platforma.si).

 

Home | SPTE | Bioplin | SSE | Lesna biomasa | Fotonapetostni sistemi | Iskanje | Svetovanje | Objave


Zadnja sprememba: 08/21/07.