Tržna mesta OVE in URE

Home SPTE Bioplin SSE Lesna biomasa Fotonapetostni sistemi Iskanje Svetovanje Objave

 

Svetovanje, projektiranje in  inženiring


Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o.
Franko Nemac

Svetovanje, inženiring
Litijska cesta 45
1000 Ljubljana
01 586 38 70
info@ape.si
www.ape.si

Atrij gradbeni inženiring d.o.o.
Anton Kolarič
projektiranje, inženiring
Gajska ulica 39
9233 Odranci
02 573 71 10
anton.kolaric@atrij.si
http://www.atrij.si/index2.php
IPSUM, okoljske investicije, d.o.o.
Robert Špendl
projektiranje, inženiring Ljubljanska cesta 72 1230 Domžale
01 724 40 55
robert.spendl@ipsum.si www.ipsum.si

Kancler Sistem
Kancler Bogdan
svetovanje za bioplin
Sp. Gorica 56 a

2327 Rače
02 609 50 50

Šturm d.o.o.
Danilo Šturm
projektiranje  svetovanje, inženiring gradnja v sodelovanju  Wolfsystemi
Kardeljev trg 2

3320 Velenje

03 897 34 81
danilo.sturm@siol.net  www.wolfsystem.at

MOJA ENERGIJA
Goručan Kristijan 

Jadranska cesta 28
2000 Maribor
02 228 43 03

Energus Ljubljana d.o.o. Nenad Bezjak
kombinirane energetsko
toplotne naprave za bioplin

Bratovševa ploščad 20

1000 Ljubljana

01 709 40 62

energus@siol.net

www.energus.si

HIDROENERGIJA
Mitja Berger

projektiranje inženiring

Dunajska 156

1000 Ljubljana

01 569 11 90
hidroenergija@siol.net

Stadij
Aleksander Rozman
projektiranje inženiring čistilnih
naprav in ostalih hidrotehničnih
objektov

Tržaška cesta 50 A
p.p. 196

6230 Postojna

05 721 14 25
aleksander.rozman@stadij.si www.stadij.si

ELECTRAS NOVA d.o.o.
zastopstvo za EISENMANN
Britof 271,
SI-4000 Kranj
Enota: Ulica XXXI. divizije 30, SI-4000 Kranj,
Slovenia
tel.: 04 236 99 99
fax: 04 236 99 98
mob:040 333 231
E-pošta:
                      s.podjed@electras-nova.eu
URL:www.electras-nova.eu

ZRMK Gradbeni inštitut d.o.o.
Matjaž Malovrh

svetovanje, analize, študije izvedljivosti, energetski pregledi in koncepti

Dimičeva 12
1000 Ljubljana
tel.: 01 280 83 82 matjaz.malovrh@gi-zrmk.si
http://www.gi-zrmk.si/oddelki/energija/
default.htm
   

POP d.o.o.
mag. Branko Caglič
svetovanje na področju OVE in URE
Efenkova 61

3320 Velenje

03 897 31 50

pop@siol.net

ECO CONSULTING d.o.o.
Aleš Šaver
Savska cesta 3a
1000 Ljubljana
01 237 31 60 http://www.eco-con.si
Enecon d.o.o.
Aleš Bratkovič
svetovanje s področja energetike
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana
tel.: 01 585 20 08
info@enecon.si
www.enecon.si
 
B.R.C.
G. Antlej

Projektivni biro

Šprajčeva ulica 5

3310 Žalec 
 
brc@tosca.si
 

Home | SPTE | Bioplin | SSE | Lesna biomasa | Fotonapetostni sistemi | Iskanje | Svetovanje | Objave


Zadnja sprememba: 08/21/07.